Protheses

Protheses

Een prothese is een op maat gemaakt hulpmiddel dat de fun­ctie van een ontbrekend lichaamsdeel overneemt. Bewegen met een prothese kost u wel altijd meer energie, maar zorgt dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt functioneren.

Uw Bewegingsvisiespecialist kan prothesen maken voor vrijwel alle ontbrekende lichaamsdelen met gebruik van mo­derne materialen en technieken. Wanneer een prothese een gewrichtsmechanisme heeft, zijn daarvoor verschillende tech­nieken beschikbaar, bijvoorbeeld; mechanisch, pneumatisch, hydraulisch of elektronisch.
Uw Bewegingsvisiespecialist adviseert u over de meest opti­male combinatie van materialen en technieken, dit is afhanke­lijk van een aantal factoren, onder andere van de plaats waar de prothese bevestigd wordt en wat u met de prothese wilt of moet kunnen.

Wij begrijpen dat leren leven en functioneren met een pro­ these voor u een proces is van wennen en oefenen. Na het verlies van een lichaamsdeel bent u daar wellicht niet meteen fysiek en mentaal aan toe. Uw Bewegingsvisiespecialist staat hier uitgebreid bij stil en respecteert de tijd die u in dit proces nodig heeft.

Enkele gebruikstips
Uw prothese
  • Kunststof onderdelen houdt u het beste schoon met een zachte borstel.
  • De liner (een kous van gel of siliconen) kan het beste dagelijks op de hand met handwarm water en zacht wasmiddel gereinigd worden.
  • Aan de metalen onderdelen kunt u beter niets doen. Wanneer zich problemen voordoen, neem dan contact op met uw Bewegingsvisiespecialist.
Uw huid
  • Bij het dragen van een prothese wordt uw huid extra belast. Uw Bewegingsvisiespecialist kan hiervoor een speciale huidverzorgingslijn leveren.

Deze lijn bestaat uit een set van drie producten: dermaclean, waarmee u uw huid na het dragen van uw prothese kunt schoonmaken, dermarepair, waarmee uw huid na het dragen van uw prothese kan herstellen, dermaprevend, waarmee u uw huid kunt verzorgen.

Vergoeding door uw zorgverzekering

Als u bent doorverwezen door uw behandelend arts of medisch specialist ontvangt u van hem of haar een machtigings­ aanvraag voor uw prothese. Wanneer u bij uw eerste afspraak de machtigingsaanvraag en uw zorgverzekeringspasje mee­ neemt, dan regelt Bewegingsvisie uw aanvraag en de finan­ciële afhandeling van het verzekeringsdeel. U betaalt even­tueel alleen nog uw eigen bijdrage. Voor de hoogte van uw eigen bijdrage kunt u kijken in uw polisvoorwaarden.

Let op
Wanneer u verzekerd bent dient u rekening te houden met een eventueel openstaand eigen risico op uw polis. Het open­ staande bedrag wordt door uw zorgverzekeraar vaak niet ver­ goedt en wordt bij uw eigen bijdrage opgeteld.

Levertijd en gebruikstermijn

Een confectiehulpmiddel is vaak direct pasklaar en binnen zes werkdagen gereed na eventuele machtiging. Een op maat gemaakt orthopedisch hulpmiddel is na het verlenen van de machtiging en de maatname in tien werkdagen pas­ klaar en in maximaal tien werkdagen geproduceerd. U zorg­ verzekeraar stelt de minimale gebruikstermijn van prothesen meestal vast op drie jaar.

Patiëntenorganisaties

Naast de informatie die u van ons krijgt, zijn er patiëntenbe­langenorganisaties die u mogelijk nog meer informatie kun­nen bieden. We kennen uw specifieke situatie waardoor we u kunnen verwijzen naar de juiste patiëntenorganisatie.

Wilt u meer informatie over Protheses
Neem contact op Download de folder